Accueil
French version Spanish version English version Russian version Polish version Italian version German version
 
 O nas   Sprzęt   Konferencje   Nasze okolice   Teambuilding   Zakwaterowanie   Położenie   Helikopter   Buggy   Skutery Wodne 
 
 

Berberowie

Berberowie stanowią odrębny typ rasy białej. Wielu ma do dziś niebieskie oczy i rude bądź jasne włosy. Berberowie dzielą się na kilka grup, różniących się głównie pod względem antropologicznym i językowym:
• Rifenowie - zamieszkują w górach Rif w Maroku, mają zazwyczaj ciemne włosy i ciemne oczy
• Berberowie osiadli w górach Atlasu Średniego - mają niebieskie lub zielone oczy i jasne włosyBerberowie zamieszkali w górach Atlasu Wysokiego - mają czarne oczy i ciemne, proste włosy
• Kabylowie - zamieszkują wybrzeże Morza Śródziemnego
• Tuaregowie - koczownicy wędrujący po Saharze


Nazwa Berber pochodzi od łacińskiego barbarus – barbarzyńca. Do języków europejskich weszło za pośrednictwem arabskiego barbar (بربر), choć Arabowie nie zdawali sobie sprawy z jego pogardliwego znaczenia – Ibn Chaldun uważał słowo barbar za imię praojca tego ludu. Sami siebie Berberowie nazywają Amazigh ( l.mn. Imazighen) – "ludzie wolni".


Historia

Prawdopodobnie Berberowie na wspomnianych wyżej terytoriach byli obecni od starożytności. Spotykali ich już starożytni Grecy i Kartagińczycy, kolonizując południowe wybrzeża Morza Śródziemnego. Powszechnie uznaje się, że przodkami Berberów są twórcy cywilizacji kapskiej. Starożytni pisarze i geografowie nazywali Berberów różnie, w zależności od miejsc zamieszkiwania.

Mieszkańców Cyrenajki nazywali Nasamonami i Psyllami, z Fezzanu – Garamantami, z Tunezji – Makalami, Getulami z Sahary, Maurami z obecnych terenów Algierii i Maroka, Numidami ze wsch. części płn. Afryki. W starożytnym Egipcie określano ich mianem Libijczyków, którzy najeżdżali ten kraj od zachodu. Ich wizerunki utrwalone na starożytnych obrazach i stelach egipskich prezentują ich jako jasnowłosych bądź rudowłosych ludzi. Wielu służyło w armii faraonów jako najemnicy. Zajmowali się wówczas pasterstwem, łowiectwem oraz rolnictwem.
Terytoria, które zamieszkiwali określały charakter mieszkańców. Byli twardzi, nieustępliwi, wojowniczy. Berberowie przez stulecia ulegali wpływom punickim (starożytna Kartagina), a później wpływom rzymskim. W okresie wojen punickich powstały pierwsze państwa berberyjskie Massylów i Masalesylów (pierwsze znane państwo berberyjskie – Numidia istniało już w III wieku p.n.e.) które wsparły Rzymian w walce z Kartagińczykami. Później zostały one włączone przez Rzymian do północno-afrykańskich prowincji Cesarstwa rzymskiego. Zostało ono zwasalizowane przez antyczny Rzym a jego mieszkańcy poddani zostali romanizacji, wzmacniając Imperium. W V–VI wieku n.e. tereny zamieszkiwane przez Berberów stały się obiektem wędrówki ludów.
Na terytorium dzisiejszej Tunezji osiedlili się Wandalowie, których resztki niewyniszczone przez bizantyjskiego wodza Belizariusza w VI wieku n.e. schroniły się w górach Auresu wzmacniając istniejące tam skupiska ludności o silnym procencie jasnych oczu i włosów, określanych dzisiaj mianem Kabylów.

   Religia

Do VII wieku większość Berberów wyznawała chrześcijaństwo lub politeizm. Przedmuzułmańska religia Berberów opierała się na kulcie byka, barana, węża, ciał niebieskich, gór, drzew i kamieni. Uroczyście obchodzono obrzędy związane z początkiem roku agrarnego, korzystano z porad wyroczni. Od Fenicjan Berberowie przejęli prostytucję sakralną. Obecną religią Berberów jest islam, zmieszany z resztkami dawnych kultów, zw. marabutyzmem. Szczególnie rozwinięty jest kult świętych muzułmańskich, podobny do pierwotnego kultu przodków.
Berberowie żyją (z wyjątkiem Tuaregów) w wielkich rodzinach patriarchalnych i rodach patrylinearnych, dużą rolę pełni rada starszych. Podstawową formą małżeństwa jest monogamia, a pozycja kobiety jest bardziej niezależna, niż zezwalaKoran. Prawo zwyczajowe, plemienne ma dla Berberów większe znaczenie niż zasady Koranu.
W VII wieku po ekspansji arabskiej zaczęło się to stopniowo zmieniać, gdyż większość ludności przyjęła islam, mimo prób oporu (utworzenie państwa Berghuata i założenie własnej religii przez Saliha ibn Tarifa). Pozostały jednakże wyraźne różnice w obyczajowości. Między innymi charakterystyczny szacunek do kobiet wyrażający się monogamią oraz prawem współdecydowania o ważniejszych sprawach rodziny wspólnie z mężem.
Część Berberów, mieszkańców Wysp Kanaryjskich pozostała poganami do XIV wieku, do czasu kiedy przybyli tam Hiszpanie i Portugalczycy. Hiszpanie dokonali aneksji wysp, połączonej z podbojem miejscowej ludności, która w większej części zginęła w walce a częściowo się zasymilowała. Pozostały po niej tylko stare miejsca grzebalne, gdzie odkrywa się rudowłose mumie o szkieletach przypominających typy śródziemnomorskie Corded lub kromaniońskie, charakteryzujące się jasną pigmentacją.
Plemiona berberyjskie miały w przypadku terenów dzisiejszej Algierii i Maroka sporą autonomię i poczucie własnej odrębności, której nie mogli wykorzenić Arabowie.
W latach 1921–26 na terenie obecnego Maroka istniała berberyjska Republika Rif. Po procesie dekolonizacji wielu Berberów migrowało do Francji.

 
Facebook Facebook
 
 Opis   Stargazing   Sokolnictwo   Berberowie   Paralotniarstwo   Zrównoważona turystyka   Zajęcia sportowe   Kosztorys   Kontakt